:

Home / Fashion / Fashion Designer / Martin Lim Montréal Fashion Week fall/winter 2012-2013

Martin Lim Montréal Fashion Week fall/winter 2012-2013

Martin Lim Montréal Fashion Week fall/winter 2012-2013
©Vincenzo D’Alto