:

Home / Fashion / Fashion Designer / Anastasia Lomonova Montréal Fashion Week fall/winter 2012-2013

Anastasia Lomonova Montréal Fashion Week fall/winter 2012-2013

Anastasia Lomonova Montréal Fashion Week fall/winter 2012-2013
©Vincenzo D’Alto